2019-05-27 11:54:50

Rumänien

Bukarest, ambassad

På denna plats kommer röstmottagning att hållas. Öppettider och besöksadress för röstmottagning publiceras på webbplatsen eller fås via kontakt, se uppgifter nedan.

Observera att du INTE kan rösta i utlandet på valdagen. Detta eftersom röster ska hinna skickas till Sverige i tid till rösträkningen.

Du kan även beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: +40-21 406 71 00
http://www.swedenabroad.se/bukarest ambassaden.bukarest@gov.se

Cluj-Napoca, konsulat

På denna plats kommer röstmottagning att hållas. Öppettider och besöksadress för röstmottagning publiceras på webbplatsen eller fås via kontakt, se uppgifter nedan.

Observera att du INTE kan rösta i utlandet på valdagen. Detta eftersom röster ska hinna skickas till Sverige i tid till rösträkningen.

Du kan även beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: +40 372 660 660
http://www.consulateofswedencluj.org info@consulateofswedencluj.org

Timisoara, konsulat

Denna plats har inte röstmottagning, men du kan beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: +40 256 306 933
http://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter Swedish-Honorary-Consulate@carpatair.com

http://www.val.se