2019-05-27 11:54:50

Brittiska Jungfruöarna

Ingen röstmottagning i Brittiska Jungfruöarna. Det går inte heller att beställa brevröstningsmaterial härifrån.

Kontakta Valmyndigheten eller en utlandsmyndighet i ett angränsande land för beställning av brevröstningsmaterial.

http://www.val.se