2019-05-27 11:54:50

Mongoliet

UlanBator, konsulat

Denna plats har inte röstmottagning, men du kan beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: 00 86 10 6532 9790
http://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter ambassaden.peking@gov.se

http://www.val.se