2019-05-27 11:54:50

Frankrike

Bordeaux, konsulat

På denna plats kommer röstmottagning att hållas. Öppettider och besöksadress för röstmottagning publiceras på webbplatsen eller fås via kontakt, se uppgifter nedan.

Observera att du INTE kan rösta i utlandet på valdagen. Detta eftersom röster ska hinna skickas till Sverige i tid till rösträkningen.

Du kan även beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: 00-33(0)557 87 47 90
http://www.swedenabroad.se/Paris ys@schroder-schyler.com

Lille, konsulat

På denna plats kommer röstmottagning att hållas. Öppettider och besöksadress för röstmottagning publiceras på webbplatsen eller fås via kontakt, se uppgifter nedan.

Observera att du INTE kan rösta i utlandet på valdagen. Detta eftersom röster ska hinna skickas till Sverige i tid till rösträkningen.

Du kan även beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: +33 (0)3 20 84 66 62
http://www.swedenabroad.se/Paris consulatsuedelille@outlook.fr

Lyon, konsulat

Denna plats har inte röstmottagning, men du kan beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: 00-33 4 37 24 32 95
http://www.swedenabroad.se/Paris consulat@siparex.com

Marseille, generalkonsulat

På denna plats kommer röstmottagning att hållas. Öppettider och besöksadress för röstmottagning publiceras på webbplatsen eller fås via kontakt, se uppgifter nedan.

Observera att du INTE kan rösta i utlandet på valdagen. Detta eftersom röster ska hinna skickas till Sverige i tid till rösträkningen.

Du kan även beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: 00-33-(0)4 91 13 16 31
http://www.swedenabroad.se/Paris consulatsuede@tddem.fr

Nantes, konsulat

På denna plats kommer röstmottagning att hållas. Öppettider och besöksadress för röstmottagning publiceras på webbplatsen eller fås via kontakt, se uppgifter nedan.

Observera att du INTE kan rösta i utlandet på valdagen. Detta eftersom röster ska hinna skickas till Sverige i tid till rösträkningen.

Du kan även beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: 00-33 (0)6 81 12 50 88
http://www.swedenabroad.se/Paris consul.suede.nantes@gmail.com

Nice, konsulat

På denna plats kommer röstmottagning att hållas. Öppettider och besöksadress för röstmottagning publiceras på webbplatsen eller fås via kontakt, se uppgifter nedan.

Observera att du INTE kan rösta i utlandet på valdagen. Detta eftersom röster ska hinna skickas till Sverige i tid till rösträkningen.

Du kan även beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: 00-33 (0) 4 89 24 16 51
http://www.swedenabroad.se/Paris valerie.hansson@consulat-suede.fr

Paris, ambassad

På denna plats kommer röstmottagning att hållas. Öppettider och besöksadress för röstmottagning publiceras på webbplatsen eller fås via kontakt, se uppgifter nedan.

Observera att du INTE kan rösta i utlandet på valdagen. Detta eftersom röster ska hinna skickas till Sverige i tid till rösträkningen.

Du kan även beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: 00-33(0)1 44 18 88 00
http://www.swedenabroad.se/Paris ambassaden.paris-konsular@gov.se

Porto-Vecchio, konsulat

Denna plats har inte röstmottagning, men du kan beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: 00-33-(0)4 95 72 13 90
http://www.swedenabroad.se/Paris consul@archipetrus.com

Saint-Barthélémy, konsulat

Denna plats har inte röstmottagning, men du kan beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: 00-59 05 90 27 58 00
http://www.swedenabroad.se/Paris dantesmagras@gmail.com

Strasbourg, konsulat

På denna plats kommer röstmottagning att hållas. Öppettider och besöksadress för röstmottagning publiceras på webbplatsen eller fås via kontakt, se uppgifter nedan.

Observera att du INTE kan rösta i utlandet på valdagen. Detta eftersom röster ska hinna skickas till Sverige i tid till rösträkningen.

Du kan även beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: 00-33 (0)3 88 39 06 06
http://www.swedenabroad.se/Paris consulat.suede.strasbourg@wanadoo.fr

Toulouse, konsulat

På denna plats kommer röstmottagning att hållas. Öppettider och besöksadress för röstmottagning publiceras på webbplatsen eller fås via kontakt, se uppgifter nedan.

Observera att du INTE kan rösta i utlandet på valdagen. Detta eftersom röster ska hinna skickas till Sverige i tid till rösträkningen.

Du kan även beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: 00-33-(0)5 62 73 44 00
http://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter consulats@mazars.fr

http://www.val.se