2019-05-27 11:54:50

Australien

Canberra, ambassad

På denna plats kommer röstmottagning att hållas. Öppettider och besöksadress för röstmottagning publiceras på webbplatsen eller fås via kontakt, se uppgifter nedan.

Observera att du INTE kan rösta i utlandet på valdagen. Detta eftersom röster ska hinna skickas till Sverige i tid till rösträkningen.

Du kan även beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: +61 (0)2-6270 27 00
http://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter ambassaden.canberra@gov.se

Melbourne, konsulat

Denna plats har inte röstmottagning, men du kan beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: +61-3-86691930
http://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter sweconsul.melbourne@aamvs.com.au

Melbourne, Svenska kyrkan

På denna plats kommer röstmottagning att hållas. Öppettider och besöksadress för röstmottagning publiceras på webbplatsen eller fås via kontakt, se uppgifter nedan.

Observera att du INTE kan rösta i utlandet på valdagen. Detta eftersom röster ska hinna skickas till Sverige i tid till rösträkningen.

Du kan även beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: +61-3 9827 5580
http://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter melbourne@svenskakyrkan.se

Perth, konsulat

På denna plats kommer röstmottagning att hållas. Öppettider och besöksadress för röstmottagning publiceras på webbplatsen eller fås via kontakt, se uppgifter nedan.

Observera att du INTE kan rösta i utlandet på valdagen. Detta eftersom röster ska hinna skickas till Sverige i tid till rösträkningen.

Du kan även beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: +61-408 717 861
http://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter swedishconsulatewa@iinet.net.au

Sydney, konsulat

På denna plats kommer röstmottagning att hållas. Öppettider och besöksadress för röstmottagning publiceras på webbplatsen eller fås via kontakt, se uppgifter nedan.

Observera att du INTE kan rösta i utlandet på valdagen. Detta eftersom röster ska hinna skickas till Sverige i tid till rösträkningen.

Du kan även beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: +61-2-9909 3336
http://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter info@swedishconsulsyd.com.au

http://www.val.se