2019-05-27 11:54:50

Sydafrika

Kapstaden, konsulat

På denna plats kommer röstmottagning att hållas. Öppettider och besöksadress för röstmottagning publiceras på webbplatsen eller fås via kontakt, se uppgifter nedan.

Observera att du INTE kan rösta i utlandet på valdagen. Detta eftersom röster ska hinna skickas till Sverige i tid till rösträkningen.

Du kan även beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: +27 (0) 21 200 8199
http://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter sweden@cnsct.co.za

Pretoria, ambassad

På denna plats kommer röstmottagning att hållas. Öppettider och besöksadress för röstmottagning publiceras på webbplatsen eller fås via kontakt, se uppgifter nedan.

Observera att du INTE kan rösta i utlandet på valdagen. Detta eftersom röster ska hinna skickas till Sverige i tid till rösträkningen.

Du kan även beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: +27 (0) 12 426 6400
http://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter ambassaden.pretoria@gov.se

http://www.val.se