2019-05-27 11:54:50

Taiwan

Taipei, Business-Sweden

På denna plats kommer röstmottagning att hållas. Öppettider och besöksadress för röstmottagning publiceras på webbplatsen eller fås via kontakt, se uppgifter nedan.

Observera att du INTE kan rösta i utlandet på valdagen. Detta eftersom röster ska hinna skickas till Sverige i tid till rösträkningen.

Du kan även beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: +66-(0)2-263 72 99
http://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/thailand-bangkok ambassaden.bangkok-konsular@gov.se

http://www.val.se