2019-05-27 11:54:50

Nicaragua

Managua, konsulat

På denna plats kommer röstmottagning att hållas. Öppettider och besöksadress för röstmottagning publiceras på webbplatsen eller fås via kontakt, se uppgifter nedan.

Observera att du INTE kan rösta i utlandet på valdagen. Detta eftersom röster ska hinna skickas till Sverige i tid till rösträkningen.

Du kan även beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: +502 2384 7300
http://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter ambassaden.guatemala@gov.se

http://www.val.se