2019-05-27 11:54:50

Ecuador

Guayaquil, konsulat

Denna plats har inte röstmottagning, men du kan beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: +593 4 225 4111
http://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/colombia-bogotá/ consuladosueciaguayaquil@gmail.com

Quito, generalkonsulat

På denna plats kommer röstmottagning att hållas. Öppettider och besöksadress för röstmottagning publiceras på webbplatsen eller fås via kontakt, se uppgifter nedan.

Observera att du INTE kan rösta i utlandet på valdagen. Detta eftersom röster ska hinna skickas till Sverige i tid till rösträkningen.

Du kan även beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: +593 994514908
http://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter consuladosuecoquito@gmail.com

http://www.val.se