2019-05-27 11:54:50

Marshallöarna

Ingen röstmottagning i Marshallöarna. Det går inte heller att beställa brevröstningsmaterial härifrån.

Kontakta Valmyndigheten eller en utlandsmyndighet i ett angränsande land för beställning av brevröstningsmaterial.

http://www.val.se