2019-05-27 11:54:50

Chile

Santiago de Chile, ambassad

På denna plats kommer röstmottagning att hållas. Öppettider och besöksadress för röstmottagning publiceras på webbplatsen eller fås via kontakt, se uppgifter nedan.

Observera att du INTE kan rösta i utlandet på valdagen. Detta eftersom röster ska hinna skickas till Sverige i tid till rösträkningen.

Du kan även beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: +56-2-2940 1700
http://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter ambassaden.santiago-de-chile@gov.se

Valparaíso, konsulat

På denna plats kommer röstmottagning att hållas. Öppettider och besöksadress för röstmottagning publiceras på webbplatsen eller fås via kontakt, se uppgifter nedan.

Observera att du INTE kan rösta i utlandet på valdagen. Detta eftersom röster ska hinna skickas till Sverige i tid till rösträkningen.

Du kan även beställa material för brevröstning härifrån.

Kontakt Telefon: +56-32-225 0305
http://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter ambassaden.santiago-de-chile@gov.se

http://www.val.se