Val till kommunfullmäktige i Köping - Ålder och kön - Köping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Byjorden-Odensvi 1757 18,8% 30,3% 24,5% 26,4% 4,6% 50,6% 49,4% 5,9%  
Elund-Ållesta 1613 14,5% 34,2% 25,1% 26,2% 7,5% 50,8% 49,2% 1,9%  
Hästhagen-Skogshöjden-Himmeta-Bro 1611 13,7% 33,0% 27,0% 26,3% 6,1% 51,6% 48,4% 1,8%  
Karlberg 1491 19,0% 26,4% 27,7% 26,9% 6,2% 48,2% 51,8% 4,7%  
Karlsdal 1637 19,4% 23,8% 22,9% 34,0% 5,3% 47,1% 52,9% 5,8%  
Kolsva V 1503 13,4% 25,7% 28,9% 31,9% 6,1% 51,4% 48,6% 3,8%  
Kolsva Ö 1228 16,4% 29,9% 25,2% 28,6% 6,0% 51,3% 48,7% 5,5%  
Munktorp 1445 16,1% 30,4% 30,0% 23,5% 6,7% 51,7% 48,3% 1,9%  
Nyckelberget 1507 25,9% 30,5% 22,2% 21,4% 6,7% 51,9% 48,1% 6,2%  
Nygård-Skogsbrynet 1062 23,1% 28,2% 18,1% 30,6% 7,6% 44,8% 55,2% 20,1%  
Skogsborg 1297 23,3% 24,2% 24,0% 28,5% 6,6% 51,0% 49,0% 7,5%  
Tunadal 1349 16,0% 17,0% 16,6% 50,3% 5,2% 43,8% 56,2% 8,2%  
Ullvi 1054 13,3% 30,0% 28,3% 28,5% 4,6% 49,9% 50,1% 4,4%  
Östanås 1486 17,6% 30,0% 24,4% 28,1% 5,0% 46,6% 53,4% 4,2%  
Köping 20040 17,8% 28,2% 24,7% 29,2% 6,0% 49,4% 50,6% 5,5%

http://www.val.se