Val till kommunfullmäktige i Köping - Ålder och kön - Kolsva V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kolsva V 1503 13,4% 25,7% 28,9% 31,9% 6,1% 51,4% 48,6% 3,8%  
Summa 1503 13,4% 25,7% 28,9% 31,9% 6,1% 51,4% 48,6% 3,8%

http://www.val.se