Val till kommunfullmäktige i Köping - Ålder och kön - Ullvi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ullvi 1054 13,3% 30,0% 28,3% 28,5% 4,6% 49,9% 50,1% 4,4%  
Summa 1054 13,3% 30,0% 28,3% 28,5% 4,6% 49,9% 50,1% 4,4%

http://www.val.se