Val till kommunfullmäktige i Köping - Ålder och kön - Skogsborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skogsborg 1297 23,3% 24,2% 24,0% 28,5% 6,6% 51,0% 49,0% 7,5%  
Summa 1297 23,3% 24,2% 24,0% 28,5% 6,6% 51,0% 49,0% 7,5%

http://www.val.se