Val till kommunfullmäktige i Köping - Ålder och kön - Karlberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karlberg 1491 19,0% 26,4% 27,7% 26,9% 6,2% 48,2% 51,8% 4,7%  
Summa 1491 19,0% 26,4% 27,7% 26,9% 6,2% 48,2% 51,8% 4,7%

http://www.val.se