Val till kommunfullmäktige i Köping - Ålder och kön - Hästhagen-Skogshöjden-Himmeta-Bro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hästhagen-Skogshöjden-Himmeta-Bro 1611 13,7% 33,0% 27,0% 26,3% 6,1% 51,6% 48,4% 1,8%  
Summa 1611 13,7% 33,0% 27,0% 26,3% 6,1% 51,6% 48,4% 1,8%

http://www.val.se