Val till kommunfullmäktige i Köping - Ålder och kön - Nygård-Skogsbrynet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nygård-Skogsbrynet 1062 23,1% 28,2% 18,1% 30,6% 7,6% 44,8% 55,2% 20,1%  
Summa 1062 23,1% 28,2% 18,1% 30,6% 7,6% 44,8% 55,2% 20,1%

http://www.val.se