Val till kommunfullmäktige i Köping - Ålder och kön - Karlsdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karlsdal 1637 19,4% 23,8% 22,9% 34,0% 5,3% 47,1% 52,9% 5,8%  
Summa 1637 19,4% 23,8% 22,9% 34,0% 5,3% 47,1% 52,9% 5,8%

http://www.val.se