Val till kommunfullmäktige i Köping - Ålder och kön - Byjorden-Odensvi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Byjorden-Odensvi 1757 18,8% 30,3% 24,5% 26,4% 4,6% 50,6% 49,4% 5,9%  
Summa 1757 18,8% 30,3% 24,5% 26,4% 4,6% 50,6% 49,4% 5,9%

http://www.val.se