Val till kommunfullmäktige i Köping - Ålder och kön - Kolsva Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kolsva Ö 1228 16,4% 29,9% 25,2% 28,6% 6,0% 51,3% 48,7% 5,5%  
Summa 1228 16,4% 29,9% 25,2% 28,6% 6,0% 51,3% 48,7% 5,5%

http://www.val.se