Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Eskilstuna Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borsökna 1649 12,0% 39,9% 26,0% 22,1% 5,0% 51,1% 48,9% 2,4%  
Ekeby-Brottsta 1371 12,4% 35,5% 21,5% 30,6% 6,3% 48,8% 51,2% 3,1%  
Eskilstuna Centrum Norra 1013 35,5% 30,3% 19,2% 14,9% 9,1% 49,7% 50,3% 5,4%  
Eskilstuna Centrum Södra 878 25,1% 29,4% 22,1% 23,5% 7,1% 46,4% 53,6% 6,0%  
Forsbomsvreten 1127 31,4% 36,6% 18,8% 13,1% 8,7% 53,0% 47,0% 12,4%  
Gillberga-Lista 1227 14,6% 32,9% 27,1% 25,3% 7,0% 51,5% 48,5% 2,6%  
Hällbybrunns Norra 1262 17,2% 34,9% 22,9% 25,0% 5,7% 52,4% 47,6% 4,0%  
Hällbybrunns S Råby-Rek 1504 14,0% 37,3% 27,1% 21,7% 7,0% 49,2% 50,8% 3,1%  
Lundby-Gredby 1546 17,8% 34,3% 22,6% 25,4% 6,2% 48,4% 51,6% 3,3%  
Nyfors Centrum 1688 28,3% 30,2% 19,3% 22,3% 5,6% 48,5% 51,5% 12,5%  
Nyfors Östra 1294 27,4% 25,0% 21,4% 26,1% 6,0% 48,3% 51,7% 5,3%  
Nyforstorget 1445 33,2% 31,3% 17,4% 18,0% 7,4% 47,6% 52,4% 9,4%  
Tumbo 1298 14,4% 40,2% 27,1% 18,3% 7,9% 51,1% 48,9% 3,3%  
Tunavallen 1205 15,5% 32,1% 25,2% 27,1% 5,2% 49,3% 50,7% 3,3%  
Västermarksparken 1262 22,3% 29,1% 23,3% 25,4% 6,6% 47,4% 52,6% 4,4%  
Öja-Västermo 1281 13,6% 25,0% 30,8% 30,6% 5,5% 50,5% 49,5% 1,4%  
Eskilstuna Västra 21050 20,5% 33,0% 23,3% 23,2% 6,5% 49,6% 50,4% 5,1%

http://www.val.se