Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Ekeby-Brottsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekeby-Brottsta 1371 12,4% 35,5% 21,5% 30,6% 6,3% 48,8% 51,2% 3,1%  
Summa 1371 12,4% 35,5% 21,5% 30,6% 6,3% 48,8% 51,2% 3,1%

http://www.val.se