Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Öja-Västermo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Öja-Västermo 1281 13,6% 25,0% 30,8% 30,6% 5,5% 50,5% 49,5% 1,4%  
Summa 1281 13,6% 25,0% 30,8% 30,6% 5,5% 50,5% 49,5% 1,4%

http://www.val.se