Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Västermarksparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västermarksparken 1262 22,3% 29,1% 23,3% 25,4% 6,6% 47,4% 52,6% 4,4%  
Summa 1262 22,3% 29,1% 23,3% 25,4% 6,6% 47,4% 52,6% 4,4%

http://www.val.se