Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Hällbybrunns S Råby-Rek

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hällbybrunns S Råby-Rek 1504 14,0% 37,3% 27,1% 21,7% 7,0% 49,2% 50,8% 3,1%  
Summa 1504 14,0% 37,3% 27,1% 21,7% 7,0% 49,2% 50,8% 3,1%

http://www.val.se