Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Nyforstorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nyforstorget 1445 33,2% 31,3% 17,4% 18,0% 7,4% 47,6% 52,4% 9,4%  
Summa 1445 33,2% 31,3% 17,4% 18,0% 7,4% 47,6% 52,4% 9,4%

http://www.val.se