Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Borsökna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borsökna 1649 12,0% 39,9% 26,0% 22,1% 5,0% 51,1% 48,9% 2,4%  
Summa 1649 12,0% 39,9% 26,0% 22,1% 5,0% 51,1% 48,9% 2,4%

http://www.val.se