Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Eskilstuna Centrum Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eskilstuna Centrum Norra 1013 35,5% 30,3% 19,2% 14,9% 9,1% 49,7% 50,3% 5,4%  
Summa 1013 35,5% 30,3% 19,2% 14,9% 9,1% 49,7% 50,3% 5,4%

http://www.val.se