Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Nyfors Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nyfors Centrum 1688 28,3% 30,2% 19,3% 22,3% 5,6% 48,5% 51,5% 12,5%  
Summa 1688 28,3% 30,2% 19,3% 22,3% 5,6% 48,5% 51,5% 12,5%

http://www.val.se