Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Tunavallen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tunavallen 1205 15,5% 32,1% 25,2% 27,1% 5,2% 49,3% 50,7% 3,3%  
Summa 1205 15,5% 32,1% 25,2% 27,1% 5,2% 49,3% 50,7% 3,3%

http://www.val.se