Val till kommunfullmäktige i Landskrona - Ålder och kön - Landskrona Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Annelöv-Saxtorp 1544 13,9% 42,9% 23,5% 19,7% 4,3% 51,7% 48,3% 5,7%  
Asmundtorp 1874 14,9% 38,5% 23,2% 23,4% 6,5% 52,7% 47,3% 6,5%  
Centrum 1764 25,6% 34,1% 20,5% 19,8% 6,9% 48,3% 51,7% 15,8%  
Citadellstaden 1761 18,3% 26,6% 24,0% 31,1% 4,4% 49,6% 50,4% 8,7%  
Dammhagen 1687 27,2% 34,3% 22,3% 16,2% 8,1% 47,4% 52,6% 17,9%  
Fröjdenborg 1509 21,9% 25,6% 22,5% 30,0% 5,0% 49,6% 50,4% 8,3%  
Gustav Adolf 1686 25,3% 35,5% 25,7% 13,5% 8,7% 52,4% 47,6% 14,6%  
Häljarp 2035 14,4% 41,2% 20,3% 24,1% 6,7% 50,2% 49,8% 2,3%  
Norra Förstaden 1761 28,7% 33,3% 20,7% 17,4% 7,9% 47,8% 52,2% 14,4%  
S:t Olov 1789 23,2% 33,0% 23,6% 20,2% 6,5% 50,0% 50,0% 12,6%  
Landskrona Södra 17410 21,2% 34,6% 22,6% 21,5% 6,5% 50,0% 50,0% 10,6%

http://www.val.se