Val till kommunfullmäktige i Landskrona - Ålder och kön - Dammhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dammhagen 1687 27,2% 34,3% 22,3% 16,2% 8,1% 47,4% 52,6% 17,9%  
Summa 1687 27,2% 34,3% 22,3% 16,2% 8,1% 47,4% 52,6% 17,9%

http://www.val.se