Val till kommunfullmäktige i Landskrona - Ålder och kön - Annelöv-Saxtorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Annelöv-Saxtorp 1544 13,9% 42,9% 23,5% 19,7% 4,3% 51,7% 48,3% 5,7%  
Summa 1544 13,9% 42,9% 23,5% 19,7% 4,3% 51,7% 48,3% 5,7%

http://www.val.se