Val till kommunfullmäktige i Landskrona - Ålder och kön - Citadellstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Citadellstaden 1761 18,3% 26,6% 24,0% 31,1% 4,4% 49,6% 50,4% 8,7%  
Summa 1761 18,3% 26,6% 24,0% 31,1% 4,4% 49,6% 50,4% 8,7%

http://www.val.se