Val till kommunfullmäktige i Landskrona - Ålder och kön - Norra Förstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Förstaden 1761 28,7% 33,3% 20,7% 17,4% 7,9% 47,8% 52,2% 14,4%  
Summa 1761 28,7% 33,3% 20,7% 17,4% 7,9% 47,8% 52,2% 14,4%

http://www.val.se