Val till kommunfullmäktige i Landskrona - Ålder och kön - Asmundtorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Asmundtorp 1874 14,9% 38,5% 23,2% 23,4% 6,5% 52,7% 47,3% 6,5%  
Summa 1874 14,9% 38,5% 23,2% 23,4% 6,5% 52,7% 47,3% 6,5%

http://www.val.se