Val till kommunfullmäktige i Landskrona - Ålder och kön - Häljarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Häljarp 2035 14,4% 41,2% 20,3% 24,1% 6,7% 50,2% 49,8% 2,3%  
Summa 2035 14,4% 41,2% 20,3% 24,1% 6,7% 50,2% 49,8% 2,3%

http://www.val.se