Val till kommunfullmäktige i Landskrona - Ålder och kön - Fröjdenborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fröjdenborg 1509 21,9% 25,6% 22,5% 30,0% 5,0% 49,6% 50,4% 8,3%  
Summa 1509 21,9% 25,6% 22,5% 30,0% 5,0% 49,6% 50,4% 8,3%

http://www.val.se