Val till kommunfullmäktige i Landskrona - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1764 25,6% 34,1% 20,5% 19,8% 6,9% 48,3% 51,7% 15,8%  
Summa 1764 25,6% 34,1% 20,5% 19,8% 6,9% 48,3% 51,7% 15,8%

http://www.val.se