Val till kommunfullmäktige i Landskrona - Ålder och kön - Gustav Adolf

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gustav Adolf 1686 25,3% 35,5% 25,7% 13,5% 8,7% 52,4% 47,6% 14,6%  
Summa 1686 25,3% 35,5% 25,7% 13,5% 8,7% 52,4% 47,6% 14,6%

http://www.val.se