Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Västra Hulan - Bråta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hulan - Bråta 1113 18,9% 36,3% 25,2% 19,6% 7,1% 49,0% 51,0% 4,3%  
Summa 1113 18,9% 36,3% 25,2% 19,6% 7,1% 49,0% 51,0% 4,3%

http://www.val.se