Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Norra Hallsås - Höjden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hallsås - Höjden 1376 18,5% 41,1% 16,8% 23,6% 6,6% 47,8% 52,2% 3,3%  
Summa 1376 18,5% 41,1% 16,8% 23,6% 6,6% 47,8% 52,2% 3,3%

http://www.val.se