Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Södra Hallsås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Hallsås 1444 15,2% 31,0% 20,8% 33,0% 7,3% 47,5% 52,5% 1,7%  
Summa 1444 15,2% 31,0% 20,8% 33,0% 7,3% 47,5% 52,5% 1,7%

http://www.val.se