Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Ljungsbacken - Stamsjön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungsbacken - Stamsjön 1330 14,3% 47,5% 20,8% 17,4% 7,3% 51,0% 49,0% 2,2%  
Summa 1330 14,3% 47,5% 20,8% 17,4% 7,3% 51,0% 49,0% 2,2%

http://www.val.se