Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Centrala Lerum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala Lerum 1151 15,1% 19,3% 21,9% 43,7% 4,6% 41,8% 58,2% 2,0%  
Summa 1151 15,1% 19,3% 21,9% 43,7% 4,6% 41,8% 58,2% 2,0%

http://www.val.se