Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Norra Aspenäs - Axåsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Aspenäs - Axåsen 1225 12,7% 38,4% 24,2% 24,6% 6,5% 51,2% 48,8% 3,4%  
Summa 1225 12,7% 38,4% 24,2% 24,6% 6,5% 51,2% 48,8% 3,4%

http://www.val.se