Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Södra Aspenäs - Torpadal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Aspenäs - Torpadal 1405 12,8% 36,2% 23,8% 27,2% 6,8% 48,0% 52,0% 2,3%  
Summa 1405 12,8% 36,2% 23,8% 27,2% 6,8% 48,0% 52,0% 2,3%

http://www.val.se