Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Rydsberg - Almekärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rydsberg - Almekärr 1443 15,5% 39,6% 22,3% 22,6% 7,1% 49,1% 50,9% 3,0%  
Summa 1443 15,5% 39,6% 22,3% 22,6% 7,1% 49,1% 50,9% 3,0%

http://www.val.se