Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Södra Lerum - Slätthult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Lerum - Slätthult 1370 16,4% 38,5% 23,4% 21,8% 7,1% 49,6% 50,4% 1,5%  
Summa 1370 16,4% 38,5% 23,4% 21,8% 7,1% 49,6% 50,4% 1,5%

http://www.val.se